Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

מדיניות פרטיות של קבוצת אסם-נסטלה

ברוך הבא לאתר. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של אסם השקעות בע"מ והחברות הבנות שלה (להלן: "החברה") בנוגע למידע שיימסר על-ידך במסגרת האתר או כל אתר אחר של החברה, מיני-סייט, אפליקציה, קמפיין או פעילות של החברה שתצטרף אליהם (יחד "האתר"). מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי שמירת הנתונים אודותייך במאגרי מידע והשימוש בהם יעשה רק בהתאם להסכמתך ולהוראות החוק. נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

בכל עניין, ניתן לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות טופס יצירת קשר, בכתובת קרית אסם ת.ד 934 שוהם 6085001; באמצעות משלוח פקס למספר 9738602-08; בדוא"ל ל-: Customer.Services@il.nestle.com; או בטלפון מספר: 1-700-70-76-76.

אם הינך סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על-ידי כל גורם, אנא פנה אלינו באחת הדרכים הנ"ל.

במסמך זה: "מידע" או "מידע אישי" משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך לאתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודותייך אגב גלישתך באתר, או הצטרפותך לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה או של קבוצת אסם; "קבוצת אסם" משמע אסם השקעות בע"מ וכל התאגידים הנשלטים על ידה.

 1. הסכמתך למדיניות הפרטיות

ההרשמה לאתר או לכל שירות דרכו, וההצטרפות לכל קמפיין או פעילות של החברה הינה לגילאי 13 ומעלה בלבד. אם טרם מלאו לך 13 שנים, אינך רשאי למסור פרטים, אלא לאחר קבלת הסכמת אחד מהורייך ובאמצעות פרטיו.

גלישתך באתר, פעילותך בו או מסירת פרטיך באתר מעידה על הסכמתך למפורט במסמך זה ולשימוש במידע אודותיך, בהתאם לכל דין. אם אינך מסכים למפורט מטה, אנא הימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים או פנה אלינו באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט לעיל על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.

המידע שיימסר או ייאסף אודותיך במסגרת גלישתך באתר, הרשמתך ו/או שימושך בשירותי החברה או מטעמה, יישמר במאגרי המידע המשרתים את החברה ואת חברות קבוצת אסם, שבין מטרותיהם - ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות או צרכני קבוצת אסם וגופים הקשורים עימה עסקית, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר ולצרכים סטטיסטיים; עיבוד המידע והעברתו בתוך קבוצת אסם לצורך המטרות המנויות לעיל ולרבות דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.

ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של החברה או מי מטעמה עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS, WhatsApp וכדומה), לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של החברה או של תאגידים מקבוצת אסם או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמתך מראש, טרם משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך.

 1. הפרטיות שלך - איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?

מידע שייאסף אודותייך עשוי לכלול, בין היתר ובהתאם לצורך -

מידע טכני: מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר ושירותים המוצעים דרכו, שיפור השירות, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, תיעוד הסכמה שתמסור לנו (למשל, לקבלת חומרים פרסומיים) ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות. בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה והרשמה לעמוד הקמפיין, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לעמוד/אתר.

Cookies וטכנולוגיות דומות: האתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצים באמצעותם נאסף מידע לצורך התפעול השוטף ושיפור אתרי קבוצת אסם באינטרנט, ניתוח אופי והיקף השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את השימוש באתר או שירותים הניתנים בו להעדפותיך האישיות ובכך להקל על הגלישה והשימוש. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה, של קבוצת אסם או של חברות הקשורות עימה (לרבות באתרים ובפלטפורמות אחרות בהן אתה משתמש). הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך. קבצי הקוקיס מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים. כמו כן, יכול שהקוקיס ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים לרבות העמודים בהם גלשת וכל פעולה אחרת בהם. באתר מופעלות גם טכנולוגיות של צדדים שלישיים (כגון קוקיז ו-web beacons), אשר יהיו חשופים למידע שנאסף באמצעות טכנולוגיות אלו. באפשרותך להגביל את השימוש בקוקיס על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי הגבלת הקוקיס עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר. מידע נוסף אודות קוקיס וטכנולוגיות דומות והאפשרות להגביל את פעילותן תוכל למצוא למשל באתרים הבאים: https://www.allaboutcookies.org/ ו-https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

מידע שנמסר על-ידך: נתונים אישיים מזהים אודותיך שתמסור מיוזמתך, כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת אימייל ותמונת פרופיל, למשל בקשר עם השתתפות בפעילות של קבוצת אסם, בכניסה או בהרשמה לאתר ובפניה אל החברה או מי מטעמה לצורך קבלת שירות וכדומה.

פרטי תשלום והזמנות: אם תבצע רכישה באתר, מידע שאתה עושה בו שימוש על מנת לבצע את הרכישה, כגון פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, פרטי הקשר של מבצע הרכישה, פרטי הזמנותייך ו/או כל מידע אחר שעשוי להיות קשור לרכישותייך, עשויים להישמר במאגר המידע של החברה ו/או של קבוצת אסם, על מנת לעבד מידע זה, לאפשר שליחה יעילה של המוצרים אותם הזמנת ועל מנת להקל עליך את תהליך סיום הקניה ברכישות עתידיות. אם תפעול או עיבוד הזמנתך, או חלק ממנה, יופקד בידי צד שלישי, אנו נשתף בפרטים כאמור את הצד השלישי למטרות ביצוע והשלמת ההזמנה בלבד. כתוצאה מכך, אתה עשוי לקבל הודעות מאותו צד שלישי (בין אם בדוא"ל, מסרונים או בכל שיטת התקשרות אחרת) בנוגע לביצוע הזמנתך בלבד.

מידע שייאסף יכול שישמש גם לשיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, מחקרי שיווק ולמטרות עסקיות, משפטיות וכלליות.

 1. האם מידע אודותייך מועבר לצדדים שלישיים?

החברה לא תעביר את המידע האישי אודותייך לצדדים שלישיים שאינם חלק מקבוצת אסם, אלא ככל שהדבר הותר או נדרש:

 • במסגרת מסמך זה;
 • על-פי חובה שבדין;
 • לפי בקשתך;
 • לתאגידים בקבוצת נסטלה לטובת קבלת שירותים מתאגידים אלה;
 • אם תבקש להפעיל או לרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים דרך האתר/החברה, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות עבורך;
 • לנותני שירות של החברה, על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חווית הגלישה שלך, להתאימו להעדפותיך, לעקוב אחר אופי והיקף השימוש של הגולשים באתר ולהציג לך מודעות שיווקיות שעשויות לעניין אותך, לצורך ניהול ותחזוקת מאגרי המידע, ובמקרה שהאתר מאפשר ביצוע הזמנות – לאפשר לך לבצע הזמנה ולספק אותה;
 • לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגרת האתר או השתתפותך בפעילות או קמפיין, המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים;
 • במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין תאגיד מקבוצת אסם;
 • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
 • במטרה למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או ברכושו של צד שלישי או בתאגיד מקבוצת אסם;
 • במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי או  מיזוג של מאגרי מידע של קבוצת אסם, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיו;
 • בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

 

המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.

 

 1. האם המידע אודותיך מאובטח?

החברה עושה נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.

על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה.

 1. אתרים של צד שלישי

בנוסף, האתרים והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד'). אם אתה לוחץ על קישור של צד שלישי אתה עושה זאת על אחריותך שכן איננו שולטים ואיננו אחראים למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישתך באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו אתה מבקש להשתמש.

 

 1. זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן או למחוק מידע זה אם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל. באפשרותך לבקש מחיקת מידע אודותיך גם בנסיבות נוספות ובקשתך תיבחן בהתאם למדיניות שמירת המידע של החברה.

 1. חופש הבחירה והדיוור

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם עדכונים והצעות בדבר שירותים ומוצרים של החברה ו/או תאגידים אחרים מקבוצת אסם. מידע כזה ישלח אליך אם נתת את הסכמתך לכך בעת הרשמתך או הצטרפותך לאחד או יותר משירותי קבוצת אסם. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. לפרטים ומידע נוסף, אנא פנה אלינו.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. המשך גלישה באתר ו/או קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעתך.

 1. שונות

מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מתאגידי קבוצת אסם.

אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, הוראה זו תימחק מהמסמך ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך.

על כל שימוש במידע לפי מסמך זה, ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש כאמור, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

 

 

 

 

Mexican Tacos with Vegan Nuggets
עשה לך חשק לנסות את כל הטוב הטבעולי הזה?

קבלו את כל המתכונים המגרים שלנו, הטבות בלעדיות וטיפים טבעוליים ישר למייל שלכם

aeead5804e79ff6fb98b2039619c5230_200828_MEDIAMONKS_GG_Spicytarian.jpg
עשה לך חשק לנסות את כל הטוב הטבעולי הזה?

קבלו את כל המתכונים המגרים שלנו, הטבות בלעדיות וטיפים טבעוליים ישר למייל שלכם